Fotograf: Fredrik Davidsson

Kategori: Miljö

Olika bild av chansen att skjuta upp 0,1 svavel

Vid ett medlemsmöte i Sveriges redareförening den 19 oktober blev skillnaderna i synen på möjligheterna att påverka EU att anta svaveldirektivet som gör IMO reglerna som begränsar svavelinnehållet i SECA till 0,1 procent från och med 2015 tydliga.

– Att ändra på 0,1 procent tror jag är en omöjlighet men att skjuta på införandet ett par år framåt efter 2015 kan vara möjligt. Det känner jag efter att den svenska regeringen har sagt i EU att man inte ställer sig bakom det förslag som nu ligger, säger Redareföreningens vd Håkan Friberg vid inledningen av mötet som ska handla om framtidens bränslen för sjöfarten.

– Jag tror man är rökt i den här frågan. Jag tror inte man har en chans att lyckas skjuta på införandet. Trots uppbackningen från Sveriges regering. Jag har sett papper från Rådet till Kommissionen och där är det inte mycket som tyder på att det ska komma några ändringar. Men det är en politisk process så vi får se, säger Preems analytiker Sören Eriksson som också är tydlig med att det är redan finns ett underskott av diesel i Europa på 15 till 20 miljoner ton som kommer att öka med lika mycket när fartygen inte får bränna tjock eldningsolja och vad värre är, allt färre raffinaderier kommer att tillverka tjockolja som de får mindre betalt för än vad de får betala för råolja den görs av.

Dessutom blir raffinaderierna i Europa färre och färre och de som är kvar kommer att vilja göra investeringar för att få mindre av restprodukten tjockolja.

– Alla som kan göra en investering på 10 miljarder, som har en återbetalningstid på tre år, kommer att göra det. I USA ökar efterfrågan på diesel och där finns redan ett underskott. Europa köper diesel från Indien och Kina, hur länge till kommer de att fortsätta låta de flödena gå hit när de själva behöver dieseln?, säger Sören Eriksson och han stoppar inte där.

– Vi kommer inte att sänka priserna och vi kommer inte att göra lågsvavlig tjockolja som kräver lika mycket investeringar som för att göra mera diesel av råoljan. Hur mycket man än sprattlar kommer 0,1-procentskravet inte att ändras och även om det skulle skjutas till 2017 kommer bunkerpriserna att stiga med 50 till 80 procent efter 2015.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.