Fotograf: Adam Bergman

Kategori: Politik | Folk/företag

Johansson ger inga löften om tonnageskatt

Infrastrukturministern kan inte garantera när eller om tonnageskatten kommer införas under mandatperioden.

– Statens finansiella situation är bekymmersam, och det är likadant i stora delar av Europa, säger Anna Johansson, socialdemokratisk infrastrukturminister, till Sjöfartstidningen.

Hon menar att Socialdemokraterna, när de suttit i opposition, länge kämpat för ett införande av tonnageskatt. Men nu är ansvaret ett annat och det ekonomiska läget ansträngt. Därför kan hon inte lova när eller om tonnageskatten kan införas.

– I vilken takt vi kommer orka ta itu med tonnageskatten får vi ta ställning till när vi får se hur tonnageskatteutredningen är utformad och vilka ekonomiska konsekvenser den får.

”Den viktigaste åtgärden”

Utredningen planeras vara klar i slutet av januari 2015.

Och enligt Anna Johansson så måste tonnageskattens införande också sättas i relation till vilka prognoser som då görs för den svenska ekonomin.

– Men tonnageskatten är en av de viktigaste, om inte den viktigaste, åtgärden för att få fartyg att flagga in igen och få flottan att växa.

Fokus på välfärdsfrågor

Den nya rödgröna regeringen har fokus på reformer inom till exempel sjukvård, skola och äldreomsorg.

– Vi ser att åtta år med borgerlig regering har varit skadlig för kommun- och landstingsverksamhet, menar Anna Johansson.

– Och ska man då genomföra de stora reformerna samtidigt som man har en ekonomi som inte växer, då blir utrymmet begränsat för ytterligare mindre reformer.

Känner till sjöfarten

Anna Johansson blev utsedd till infrastrukturminister av statsminister Stefan Löfven under hösten. Enligt henne själv har hon inte haft något att göra med infrastrukturfrågor tidigare, även om hon känt till sjöfarten länge då hon är uppvuxen i Göteborg.

Läs en längre intervju med Anna Johansson i kommande nummer av Sjöfartstidningen – nummer 11 delas ut till prenumeranter från och med den 19 december.