Ökat intresse för containerhantering i Estland

Antalet hanterade containrar ökar kraftigt i Muuga Container Terminal, men terminalens andel av den totala containertafiken över hamnar längs Östersjöns ostkust är relativt liten. Enligt verkställande direktör Ain Kaljurand vid AS Tallinna Sadam (Port of Tallinn) planerar man att bygga en ny torrlastterminal i den östra delen av Muuga hamn. Terminalen skulle också kunna hantera containrar.– Under de senaste fem åren har antalet TEU fördubblats i hamnarna på Östersjöns ostkust och konkurrensen mellan terminalerna i Muuga förbättrar också kvaliteten på tjänsterna, sade Kaljurand vid den estniska transitkonferensen.Också hamnarna i Kunda och Sillamäe presenterade planer på hur de skall hantera containertrafik, men de har inga planer på att bygga specialiserade containerterminaler.