Ökat engagemang för Consafe på Sakhalin

Consafe Offshore har fått ett tilläggsuppdrag till chartern av bostads- och serviceriggen ”Safe Bristolia” från Samsung Sakhalin. Avtalet har utökats till att också gälla fyra offshorefartyg: två supplyfartyg, ett ankarhanteringsfartyg och en snabbgående båt för besättningsbyten. Fartygen har Consafe chartrat in. Tilläggsordern är värd USD 19 miljoner. ”Safe Bristolia” levereras från varvet i Singapore inom ett par veckor och är tidigt i sommar på plats på Sakhalinfältet där den kommer att vara verksam till hösten 2007. Enligt Consafe kommer vi att få se fler affärer där Consafe tar ett utökat ansvar för aktiviteter runt bostads- och serviceriggarna.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.