Ökande överskott av LNG-tankers

Så många som 10–15 LNG-tankfartyg kan komma att läggas upp tillfälligt på grund av bristande lasttillgång. Företag som Golar LNG och Exmar kommer att drabbas först liksom fartyg tillhörande BP, BG Group och Shell.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.