Ökande containertrafik i Århus

Århus Hamn noterar ett nytt rekordår. Förra året omsattes 803.000 TEU i det som man nu kallar kombinationstrafik. I siffran ingår också trailertrafiken hos Finnlines, Mols-Linien och Scandlines. Totalt ökade trafiken med 16,3 procent jämfört med 2004. Den samlade godsmängden ökade med 787.000 ton till 11,2 miljoner ton. Styckegodstrafiken ökade med 9,6 procent, torrbulk med 2,5 procent och flytande bulk med 8,1 procent.Arbeten pågår för att kraftigt öka containerkapaciteten i hamnen med nya postpanamax- och superpostpanamaxkranar.