Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Ekonomi | RoRo

Ökade volymer och bra resultat för WWL ASA

Wallenius Wilhelmsen ASA ökade transporterna under andra kvartalet 2017, men ser en nedåtgående trend framöver för sjöfartssegmentet inom företaget.

Wallenius Wilhelmsen Logistics ASA (WWL ASA) presenterade i dag sin redovisning för andra kvartalet 2017. Den visar att företaget totalt hade inkomster på 912 miljoner USD under kvartalet. Intjäningen (EBITDA) slutade på 106 miljoner USD vilket är en nedgång med 26 procent jämfört med förra kvartalet.

Enligt företaget beror nedgången på oväntade ”extraordinära” kostnader på 82 miljoner USD. Bland annat tillkom det extra kostnader i samband med organisationsförändringar. Efter att ha justerat intjäningen för de extraordinära kostnaderna slutade den på 188 miljoner USD, vilket är en förbättring på 32 procent jämfört med förra kvartalet.

Oro inför framtiden

Sjöfartsgrenen inom företaget visade på ökade transporter och minskade kostnader. Dock uttrycker de viss oro över framtiden med minskade rater och överkapacitet inom marknaden som kommer att öka trycket på segmentet.

– Vi är glada för att se förbättrade resultat, drivna av ökade transportvolymer för sjöfartssegmentet och minskade kostnader. Å andra sidan möter vi fortfarande ökat tryck vad gäller raterna, säger Craig Jasienski, president och CEO på WWL ASA, i ett pressmeddelande.

Betalade bot efter utredning

Den landbaserade organisationen gjorde ett starkt Q2 enligt företaget. Mycket tack vare volymökningen på sjöfartssidan.

WWL ASA rapporterar också att deras dotterbolag, WWL AS, i juni i år kom översens med Mexico’s Federal Competition Commission (COFECE) om att betala en företagsbot på 4 miljoner USD. Detta till följd av en så kallad ”anti trust”-utredning som kommissionen gjort inom bilfraktindustrin. WWL AS hade satt undan pengar redan innan och boten påverkade inte vinsten för andra kvartalet 2017.