Ökade operativa kostnader för fartyg

De totala operativa kostnaderna för fartyg ökade med över 11 procent förra året, till stor del beroende på höjda besättningskostnader. Det meddelar det brittiska skeppsmäklarföretaget Moore Stephens benchmarking-verktyg OpCost 2008, skriver mgn.com.Den största ökningen finns i OpCost container ship index, som har gått upp 18 procent jämfört med året innan. Tanker index har ökat med 11 procent och bulker index med cirka 7 procent.– Besättningens löner på containerfartyg har gått i upp i genomsnitt 20 procent det här året, och den genomsnittliga ökningen i besättningslöner för alla fartyg var över 10 procent, säger Moore Stephens partner Richard Greiner, till mgn.com.Ägare fortsätter att spendera mer på reparationer och underhåll, där kostnaderna enligt OpCost har ökat med i genomsnitt 12 procent.Den här gången ingår 24 procent fler fartyg i OpCost, och nu baseras siffrorna på information från 1.800 fartyg i olika genrer.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.