Ökade intäkter men förlust för STX Europe

STX Europe redovisar en ökning av rörelseintäkterna med 17,5 procent till NOK 8.779 miljoner för kvartal ett, jämfört med kvartal ett förra året. Resultatet blev dock en förlust på NOK 180 miljoner, en resultatförsämring med NOK 221 miljoner jämfört med första kvartalet 2008.Enligt företagsledningen är resultatet i linje med de förväntningar man har om en gradvis förbättring för verksamheten.Samtidigt redovisar företaget en kraftig minskning av orderboken, vars värde sjunkit från NOK 47.782 miljoner vid årsskiftet till NOK 38.024 miljoner vid kvartalsskiftet efter leveranser av elva fartyg, och med enbart NOK 380 miljoner i nya beställningar. Ordervärdet inom affärsområdet Cruise & Ferries är nu NOK 15,5 miljarder, mer än en halvering jämfört med samma tid förra året. Läget är ljusare på offshoresidan där orderboken bara sjönk med drygt 14 procent till NOK 21,7 miljarder.Enligt företaget är framtidsutsikterna osäkra, men man har indikationer som pekar mot en förbättring från 2010 och framåt, inte minst på kryssningssidan.