Fotograf: Martti Muttik

Kategori: Vintersjöfart

Ökad efterfrågan på isrådgivning

Efterfrågan på frivillig långlotsning på Östersjön och Nordsjön tenderar att öka och isläget i Finska viken har nu även skapat ett växande intresse för tjänster kring isrådgivning.

Flera av de fartyg som kommer in till Östersjön är tillfälliga besökare och i många fall är det första gången som befälhavare och styrmän navigerar i dessa vatten. Enligt det estniska företaget Nordcrewing blir det allt vanligare att sådana fartyg anlitar långlotsning såväl i Nordsjön som i Östersjön. En vinter som denna, då isläget är svårt såväl i Bottenviken som delar av Finska viken, uppstår dessutom behov av rådgivning vid navigering i is.

Erfarenhet av vintertrafik

Isrådgivning, ”ice advisory”, är en tjänst som vintertid bland annat tillhandahålls av Nordcrewing. De lotsar som företaget anlitar för långlotsning utför under vintern även isrådgivning. De har erfarenhet av isnavigering från finska och estniska isbrytare och lastfartyg.

Martti Muttik, General Manager, och Tatu Laurila, Managing Partner, på Nordcrewing upplyser att deras lotsar har tjänstgjort som befälhavare, hamnlotsar eller lotsar.

Behov av assistans

Nordcrewing erbjuder isrådgivning för fartyg på resa till finska och estniska hamnar. Kunderna uppges vara rederier från främst Danmark, Sverige, Nederländerna och Tyskland.

Martti Muttik berättar att nästan alla fartyg som går till estniska hamnar nu har behov av isbrytarassistans. För att få anlöpa estniska hamnar bör fartygen i rådande isläge ha en huvudmaskin med minst 1.600 kW effekt.

– Fartyg brukar utnyttja isrådgivning som en extra tjänst i samband med isbrytarassistans. Den rekommenderas speciellt för tankfartyg och fartyg med stort djupgående, förklarar Matti Muttik.

Foto: Martti Muttik.

Känner isförhållandena

Islotsen är en rådgivare för befälhavaren och kan procedurerna kring att följa isbrytare i ränna och i konvoj.

– Ibland går det inte att erhålla isbrytarassistans omedelbart och fartygen måste fortsätta på egen hand. Islotsarna känner till omständigheterna vid isnavigering, hur isen rör på sig och hur man ska hantera fartyget på ett säkert sätt i tuffa isförhållanden. Och inte minst hur man manövrerar in till kaj i en hamnbassäng fylld med issörja, säger Martti Muttik.