Ökad containerhantering vid BCT i Gdynia

Sedan privatiseringen för två år sedan har containervolymen ökat vid Baltic Container Terminal i Gdynia. För 2005 noteras en ökning med 6 procent till 395.757 TEU. På importsidan hanterades i fjol 205.901 TEU och på exportsidan 189.856 TEU. I oktober noterades rekordomsättningen 36.707 TEU.Vid BCT pågår ett investeringsprogram på USD 100 miljoner som, när det är avslutat, skall innebära en hanteringskapacitet på 1 miljon TEU per år.