Odfjell tyngt av antitrust-kostnader

Högre resekostnader, högre bunkerkostnader på i snitt USD 205 per dygn och en extraordinär kostnad på USD 24 miljoner för förlikningar i antitrustmålet innebar att Odfjells nettoresultat stannade vid USD 18 miljoner för andra kvartalet i år, att jämföra med USD 50 miljoner under första kvartalet. Intäkterna ökade något, men Odfjell varnar för ett fallande rörelseresultat under resten av året på grund av kraftiga svängningar i såväl tillgången på last som i fraktrater samt högre bunkerkostnader.