Odense säljer Loksa shipyard

Odense Steel Shipyard A/S säljer sitt estländska dotterbolag Loksa Shipyard AS till konsortiet AS Frelok, Crown Solution OU and Stako Diler OU för en icke offentliggjord summa. Köparen har lång erfarenhet inom den baltiska stålindustrin. De orders som Odense Steel Shipyard lagt vid varvet kommer att kvarstå. Loksa Shipyard har en personalstyrka på 550 man. Odense Steel Shipyard övertog Loksa Shipyard 1994 som en del av investeringsplanen i Baltikum, sedan dess har varvet levererat lastluckor och stålkonstruktioner till Odense.