Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Utbildning

Nytt projekt för realistisk issimulator

Samarbetsprojekt inleds i Finland för att skapa en simulator för avancerad och realistisk skolning i arktisk sjöfart. 

I Finlands sjöfartsstrategi påtalas avsaknaden av simulatorer som på ett trovärdigt sätt möjliggör träning i extrema och krävande isförhållanden. Det är en av orsakerna till att flera parter med expertis inom olika områden med anknytning till vintersjöfart nu startar samarbetsprojektet Arctic Simulator Training Program (ASTP).

Projektet samordnas av sjöbefälsskolan Aboa Mare. För specialkunnande inom projektet svarar Finnpilot Pilotage Oy, Arctia Shipping Oy och Ice Advisors Oy. Därtill tar man in experter från Trafikverket, Aalto-universitetet och Tammerfors tekniska universitet.

Realistisk simulator

Samarbetskonsortiet ska utveckla en ny simulator för isnavigering och andra extrema förhållanden. Projektet bygger på brett samarbete och simulatorn ska användas för krävande utbildning inom fartygsmanövrering, isnavigering, isbrytning och eskortbogsering.

– Det finns väldigt bra simulatorer på marknaden, men ismodelleringen har inte varit speciellt realistisk. Det är ytterst svårt att åstadkomma och marknaden är inte heller så stor, säger projektchef Mirva Salokorpi på Aboa Mare.

Projektet har sitt ursprung i EU-finansierade WINMOS, där det utgjorde en del.

– Där undersökte man om det är möjligt att förverkliga en realistisk issimulator. En prototyp togs fram och vi fortsätter nu på den grunden.

Globalt behov

Aker Arctic Technology Inc är ansvarig leverantör av själva simulatorn och modelleringen av olika typer av isförhållanden. Programmeringen görs av Image Soft Oy, som specialiserat sig på sjöfart bland annat genom att utnyttja senaste teknik inom spelbranschen. Simulco Oy levererar simulatorns hydrodynamiska fartygsmodeller.

– Behovet begränsar sig inte enbart till Finland. Vi konstaterade redan för tio år sedan att det skulle finnas stor efterfrågan på den verksamhet man kunde idka med en simulator av denna typ om den skulle ha existerat. År 2017 träder dessutom den internationella Polar Code i kraft, som kommer att ställa högre krav även på utbildningssidan, säger Reko-Antti Suojanen, vd för Aker Arctic Technology Inc.

– Vi har redan nu modeller för plan is och packis. Vår utgångspunkt är nu en fysikalisk grund som möjliggör modellering av olika isförhållanden relativt enkelt.

Samlat vetande

– Från investerarens synvinkel förväntar vi oss mycket. Inom såväl Finnpilot som Arctia och Ice Advisors lever vi på personalens kunnande. Vi kan tillföra projektet vårt kunnande och vi tror starkt på att det förädlas i simulatorvärlden, som tills vidare har varit väldigt bristfällig. En så här avancerad issimulator existerar mig veterligen ingen annanstans och det har upplevts som en allvarlig brist. Även i detta projekt kommer det åtminstone som fortsättningsarbete att ingå att utveckla mycket realistiska egenskaper även i öppet vatten, säger Kari Kosonen, lotsningsdirektör på Finnpilot Pilotage Oy.

Lång process

Per-Olof Karlsson, STCW-ansvarig platschef på Aboa Mare, säger att det har varit en lång process för att komma så här långt.

– Vi har hållit på i åtminstone två år. En del av simulatorn är redan utvecklad, men nu fortsätter utvecklingen i en raskare takt när vi startar projektet. Meningen är att vi ganska snart ska få till stånd en produkt som vi kan använda för skolning.

 

Kommentarer

  • Rolf B Bertilson

    Jag hoppas att tidigare prefekten nuvarande lektorn vid sjöfartshögskolan i Kalmar Jan Snöbergs kunskaper kommer till nytta här.

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.