Nytt norskt skatteförslag upprör redare

Den norske finansministern har överraskat norsk rederinäring med ett utspel som inte tagits emot väl. Tidigare i år förlorade regeringen i högsta domstolen när det gällde övergångsreglerna till ett nytt tonnageskattesystem. Domstolen ansåg att det förslag som skulle ha inneburit att norska rederier tvingats betala runt NOK 20 miljarder i uppskjutna skatter och avsättningar till miljöåtgärder, var i strid mot retroaktivitetsreglerna i grundlagen.Enligt regeringen innebär domslutet däremot inte att rederierna är befriade från skatt. Regeringen anser att det nya systemet är mycket konkurrenskraftigt, och man menar att det inte är rätt om rederierna också skall slippa ifrån sina gamla skatteskulder helt och hållet. Nu lägger finansminister Sigbjørn Johnsen därför fram ett nytt förslag som man hoppas att norsk rederinäring skall acceptera.Förslaget kallas för en frivillig ordning där ett rederi kan välja på två vägar:1. Betala 6,7 procent av den latenta skatteskulden och gå in i det nya systemet. Väljer alla rederier denna väg, innebär det en total skattekostnad på NOK 4 miljarder.2. Betala inget. Då blir rederiet kvar i det nuvarande systemet och man får betala skatt på utdelningar och full skatt om man lämnar systemet.Från rederinäringen mullras det dock. Norges Rederiforbund rasar och menar att här finns ingen frivillighet och att utspelet än en gång reser tvivel om stabiliteten och förutsägbarheten i de norska ramvillkoren. Rederier som är med i det gamla systemet är också mycket kritiska. Man menar att de som varit kvar med sin verksamhet i Norge det senaste decenniet straffas, medan de som lämnat och nu kommer tillbaka från utlandet för att dra fördel av det nya tonnageskattesystemet får en gräddfil.


Redan prenumerant? Logga in här


Prenumerera

DIGITAL

  • Alla artiklar på sjofartstidningen.se
  • Sjöfartstidningens e-tidning
  • Tillgång till digitalt arkiv

 

Från 89 kr/månad

 

KOMPLETT

  • Alla artiklar på sjofartstidningen.se
  • Sjöfartstidningens e-tidning
  • Tillgång till digitalt arkiv
  • Tidning i brevlådan 11 nr/år

Från 995 kr/år

Se alla erbjudanden.Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.