Nytt norskt kryssningsprojekt på väg att lyfta

Aker Finnyards har tillsammans med norska Vision Quest Lines utvecklat ett nytt koncept för kombinerade konferens- och kryssningsfartyg och tre fartyg kan komma att beställas i Finland. Också varv i Tyskland och Frankrike finns med i förhandlingarna om en beställning som är värd runt NOK 10 miljarder. Det enda namn som ännu nämns i norsk dagspress kring Vision Quest Lines är Olav Norum som bedömer att marknaden för dessa fartyg är värd runt USD 600 miljoner årligen. Ett Advisory Board med 30 personer har dock knutits till projektet men vilka dessa är vill man ännu inte avslöja eftersom det rör sig om personer i ledande ställning i andra branschanknutna företag och banker. Enligt Norum står Oslo-baserade Yran & Storbraaten för inredningen. Norum säger också att dessa fartyg behöver segla in USD 100 miljoner på årsbasis för att verksamheten skall nå lönsamhet och att visst statsstöd krävs för byggandet, för vilket Finland uppges ligga bäst till. Styrelsen i Vision Quest Holding AS innehåller inga kända sjöfartsnamn.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.