Fotograf: Christopher Kullenberg Rothvall

Kategori: Arbetsmarknad

Nytt kollektivavtal tecknat för skärgårdstrafiken

Fackförbundet Seko och Almega Tjänsteföretagen har tecknat nytt kollektivavtal för anställda i skärgårdstrafiken. Det nya avtalet sträcker sig över två år.

Det nya kollektivavtalet gäller för anställda i manskapsbefattning i skärgårdstrafiken. Avtalet gäller under perioden 1 oktober 2023 till 30 september 2025 och den totala kostnadsramen är 7,4 procent.

– Vi har haft bra förhandlingar med Seko och tecknat ett avtal som ryms inom märket, den ram om 7,4 procent som arbetsmarknadens parter kommit överens om, säger Thomas Lansing, avtalsansvarig för Almega Tjänsteföretagen i ett pressmeddelande. 

Förhandlingar enligt god sed

Seko skriver i en kommentar att förhandlingarna ”har förts i enlighet med god sed på arbetsmarknaden”. Fackförbundet uppger också att den extra avsättningen till avtalspension utökas med 0,2 procent från den 1 oktober nästa år och därmed blir 0,7 procent framgent.