Lars Axvi, Mats Gruvefeldt, Monica Lundh, Fredrik Olindersson, Marianne Grauers och Jörgen Lorén.
Staffan Strive

Nytt avtal om ERM-kurser

Chalmers Professional Education och Stena Line skriver avtal om ytterligare utbildningar, nu gäller det ERM.

Relaterade artiklar

Efter att Stena Lines samtliga nautiska befäl har genomgått kurser i BRM (Bridge Resource Management) ska de tekniska befälen genomgå maskinsidans motsvarighet ERM (Engine Resource Management). Totalt ska 400 tekniska befäl från Stenas färjor i Europatrafik under drygt två år genomgå denna utbildning. Det är en tre dagars kurs där föreläsningar varvas med övningar, diskussioner och vissa simulatorövningar ska ge kursdeltagarna insikt om sig själva i organisationen. Fokusområdet i dess helhet handlar om kommunikation och samverkan mellan människor i olika befattningar för att skapa en säker och trygg fartygsoperation

Öppna för attitydförändringar

Enligt Chalmers Professional Education har man i branschen på den senaste tid allt mer fokuserat på säkerhet och hur ledande befattningar i organisationen kommunicerar och agerar när man ska utveckla verksamheten kring miljö, säkerhet och ekonomi. Stena bedriver ett omfattande program med satsningar på flera områden och en del i detta är att sjöbefälen ska se sig i organisationen och vara öppna för attitydförändringar. I detta arbete utgör både BRM- och ERM-kurser viktiga inslag. 

Ska komma till insikt

På Institutionen för Mekanik och Maritima vetenskaper har man sedan en tid utvecklat begreppet BRM/ERM till en kurs där deltagarna är aktiva och ska komma till insikt genom dialoger och erfarenheter tillsammans med ett inslag av föreläsningar. Detta har utvecklats till en viktigt del i det kursutbud som Chalmers erbjuder genom Chalmers Professional Education.

– För Chalmers är detta givetvis en viktig utveckling för oss och vi är stolta att ha fått fortsatt förtroende från Stena, kommenterar Marianne Grauers, vd på Chalmers Professional Education.

Viktig satsning

Även Jörgen Lorén, säkerhetsansvarig på Stena Line, är nöjd med den stora satsningen på BRM och ERM.

– En värdefull och viktig satsning för oss i vårt arbete med höjd säkerhet och enad personal som vi nu bedrivit en tid och fortsätter utveckla, där vårt fokus ligger på en enhetlig och säker fartygsoperation. Vi är glada att kunna nyttja Chalmers kunniga instruktörer och ser fram emot denna satsning som nu omfattar samtliga våra driftbefäl, säger han.

– De 29 BRM kurserna vi så här långt har levererat till Stena har gett oss en insikt och erfarenhet som vi nu bygger vidare på när vi antar utmaningen att ta 400 tekniker på resan i kommunikation, ledarskap, attityd och säkerhetsutveckling, säger Lars Axvi, som är kursansvarig på Institutionen för Mekanik och Maritima vetenskaper som levererar själva kursen.