Kategori: Politik

NYK Europe: Norska politiker är bönder

Det är inte bara den svenska sjöfartspolitiken som får skarp kritik i Norden – norrmannen Svein Steimler, vice president i NYK Europe, är inte nådig i sin dom över norsk sjöfartspolitik. Norsk sjöfarts har lyckats trots, inte tack vare, norsk politik.

– Jag jobbat utanför Norge i 16 år. Man är en sjöfartsnation i det ögonblick man förstår vad det handlar om. I Norge förstår vi inte det, och det har vi aldrig gjort, säger Svein Steimler till Dagens Næringsliv, och fortsätter:

– Det här landet har varit styrt av bönder i årtionden, och politikerna som dragits fram genom partiapparaten har liten eller ingen sjöfartsanknytning eller internationell erfarenhet Då är det inte så svårt att förstå att det inte är fokus på detta (dvs. sjöfart, red. anm.). Och bara för att understryka, jag har ingenting emot bönder. Och bara för att understryka, jag har ingenting emot bönder. Jag har stor respekt för deras arbete och deras tuffa arbetsdagar – men det handlar kort och gott om rätt man eller kvinna på rätt plats.

Svein Steimler menar att norska politiker lever kvar i gamla tider.

– Det finns en stor grad av okunskap bland våra styrande organ. De förstår inte att jordklotet är litet, de förstår inte att planeten består av 70 procent vatten … och att vi i västvärlden över årtionden har outsourcat produktion till fjärran länder som idag producerar det mesta av det vi brukar dagligdags. Och att vi har gjort oss avhängiga av sjötransporter från när och fjärran till låga kostnader.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.