Nybyggen tänkbart för Green Reefers

Bergenbaserade Green Reefers har diskussioner med flera varv om en beställning av fyra nya kylfartyg på mellan 400.000 och 450.000 kubikfot för ett pris på USD 35–40 miljoner vartdera, enligt Erik Thulin, vd för rederiet. Fartygen kommer sannolikt att byggas utanför Sydkorea och Japan för att säkra en snabb leverans. Den nya generationens kylfartyg skall bli bättre anpassade för att konkurrera med containerfartyg med kylkapacitet.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.