OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Fotograf: Uljanik

Kategori: Skeppsbyggnad

Nya fartyg på nybyggnadslistan

Vi publicerar nu en uppdaterad version av vår lista över nybyggen som på ett eller annat sätt är relaterade till Sverige.

Sedan vi publicerade den senaste versionen av nybyggnadslistan har bland annat två nybyggen tillkommit. Ektank beställde i slutet av april två 18.600 dwt IMO II kemikalie/produkttankfartyg från CSSC Chenigxi Shipyard i Kina. Fartygens huvudmaskin är förberedd för att kunna konverteras till drift med metanol eller LNG.

Tankfartyg

Samtidigt har några nybyggen överlåtits. Leveranserna av Stenas IMOIIMAX-tankfartyg har fortsatt med Stena Weco Impulse om 50.000 dwt som i juni ska döpas i Köpenhamn. Denna kemikalie- och produkttanker ägs till lika delar av Stena Bulk och danska Weco Group.

Därtill har Wisby Tankers tagit leverans av 15.000 dwt asfalttankern Palanca Rio från varvet 3 Maj i Rijeka, Kroatien. Palanca Rio är det första av två fartyg. Systerfartyget Palanca Cadiz sjösattes den 16 april.

Listan över nybyggen kan laddas ner här