Fotograf: Dan Ljungsvik

Kategori: Folk/företag

Ny styrelse i Svensk Sjöfart

Dan Sten Olsson är hedersordförande i den nya styrelsen för Föreningen Svensk Sjöfart. 

På Föreningen Svensk Sjöfarts årsmöte den 27 april skedde endast mindre förändringar i styrelsens sammansättning. Marcus Risberg från Tallink Silja AB blir ny ledamot i styrelsen. Håkan Johansson från Rederi AB Gotland blir ny vice ordförande och Dan Sten Olsson från Stena AB blir hedersordförande.

Den nya styrelsen består av ordförande Ragnar Johansson (Svenska Orient Linien AB), hedersordförande Dan Sten Olsson (Stena AB), de tre vice ordförandena Anders Boman (Walleniusrederierna AB), Lars Höglund (Furetank Rederi AB) och Håkan Johansson (Rederi AB Gotland), samt ledamöterna Jonas Backman (Sirius Shipping AB), Claes Berglund (Stena AB), Torkel Hermansson (Tarbit Shipping AB), David Kristensson (Northern Offshore Services AB), Henrik Källsson (Erik Thun AB), Andreas Remmer (Viking Rederi AB), Ingvar Lorensson (Rederi AB Donsötank) och Marcus Risberg (Tallink Silja AB). Dessutom ingår verkställande direktören för Föreningen Svensk Sjöfart som självskriven ledamot.