Ny roro-linje Finland–Sverige–Tyskland

Efter några provturer under våren inledde finska Lillbacka Powerco roro-trafik officiellt på linjen Åbo–Oxelösund–Travemünde i lördags. Trafiken opereras under namnet PowerLine med roro-fartyget Global Carrier med lastkapaciteten 1.700 filmeter, som till en början har två avgångar i veckan från Åbo. Den ena turen körs till Travemünde via Oxelösund och den andra enbart till Oxelösund. Lillbacka har också ett systerfartyg, Global Freighter, som för närvarande ligger upplagt i Åbo.Management för Global Carrier sköts av ASP Shipmanagement Scandinavia Ab i Mariehamn.– Med löstrailers och speciellt för den chaufförsbundna trafiken mellan Sverige och Finland möjliggör överfarten på tolv timmar att den sammanhängande dygnsvilan uppnås. För trafik till/från södra Sverige samt från Osloområdet innebär det stora miljö- och tidsvinster på landsväg då varje ekipage sparar mellan 10-20 landmil jämfört med att gå via Stockholm eller Kapellskär, menar Mikael Holm, vd för ASP Shipmanagement Scandinavia.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.