Fotograf: Maria Boström Cars

Kategori: Folk/företag

Ny prefekt till Sjöfartshögskolan i Kalmar

Sjöfartshögskolan vid Linnéuniversitetet i Kalmar fick en ny prefekt vid årsskiftet, då Ted Bågfeldt tog över efter Jan Snöberg.

Vid årsskiftet hade Jan Snöberg varit prefekt på Sjöfartshögskolan i Kalmar under två förordnandeperioder, sammanlagt åtta år.

– Jag har avböjt erbjudandet om ett tredje förordnande för att istället återgå till min lektorstjänst på skolan. Inom min tjänst kommer jag att fortsätta arbetet med externa relationer och samverkan med näringslivet, organisationer och myndigheter. Jag kommer behålla mina telefonnummer och övriga kontaktuppgifter, säger Jan Snöberg.

Sjöfartshögskolans nya prefekt Ted Bågfeldt är sjöingenjör och har ett förflutet som bland annat fleet manager inom handelssjöfarten. Han har också tjänstgjort inom Marinen.