Fotograf: Privat

Kategori: Folk/företag | Utbildning

Ny prefekt i Kalmar

Björn Pundars tar i mars över som prefekt för sjöfartshögskolan vid Linnéuniversitetet i Kalmar.

Från den 9 mars 2020 är Björn Pundars ny prefekt för Sjöfartshögskolan i Kalmar. Han efterträder Ted Bågfeldt och kommer närmast från en tjänst som direktör för ICT-service vid Åbo Akademi.

18 år på Wärtsilä

Innan dess har han tjänstgjort 18 år inom Wärtsilä i olika ledande positioner vid IT-funktionen, senast som Business IM Manager.

Till sin utbildning är Björn Pundars filosofie magister från Åbo Akademi och sjökapten från Yrkeshögskolan Novia (Aboa Mare).

Slutför masterutbildning

För närvarande håller han på att slutföra sin masterutbildning vid Aboa Mare.

– Avhandlingen som jag skriver handlar om utbildning och hur vi ska utveckla undervisningen i framtiden för att stöda det teknologiskifte som pågår, säger han till Sjöfartstidningen.