Ny passagerarterminal i St Petersburg för en miljard dollar

Det ryska transportministeriet har enligt SeaNews.ru presenterat förslag om investeringar ur statsbudgeten för att bygga en ny passagerarterminal i St Petersburg, kallad Sea Facade-projektet. Byggande av den nya terminalen skulle kosta totalt RUB 29 miljarder (USD 1,04 miljarder), av vilka USD 204 miljoner avser statlig egendom. Tills i dag har regeringen avsatt bara RUB 600 miljoner (USD 21,4 miljoner USD) i statsbudgeten. Byggandet av terminalen har planerats i olika etapper fram till år 2008 vilket förutsätter årliga avsättningar i statsbudgeten. Det kan i sin tur starta heta diskussioner i regeringen. Det är inte klart med finansiering för resterande USD 800 miljoner.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.