Kategori: Torrlast | Juridik

Ny motgång för Lupin Shipping

Lupin Shipping och dess ägare Alvar Ohlsson får avslag även i Kammarrätten. Därmed kvarstår beslutet om upptaxering, och såväl rederi som ägare ska in med mångmiljonbelopp till Skatteverket.

Historien om Lupin Shipping och dess ägare Alvar Ohlsson har nu några år på nacken. Vintern 2012-2013 beslutade Skatteverket att upptaxera såväl rederiet som ägaren för inkomståren 2007-2009 med mångmiljonbelopp. För rederiets del krävs bolaget på totalt över 3,2 miljoner kronor, medan Alvar Ohlsson krävs på 7,3 miljoner kronor.

Såväl bolaget som Alvar Ohlsson ska dessutom betala ett skattetillägg på 40 procent.

Skönsmässig uppskattning

Orsaken till upptaxeringen är att Skatteverket efter en omfattande granskning av den idag 89-årige Ohlsson och hans verksamhet hade kommit fram till att Lupin Shipping under flera år avsiktligt undanhållit svenska staten betydande belopp från beskattning.

I korthet handlar tvisten om var bolaget egentligen bedriver sin verksamhet. Lupin Shipping är visserligen registrerat på den lilla västindiska önationen Saint Vincent och Grenadinerna, medan Skatteverket å sin sida gör bedömningen att rederiets fasta driftställe är i Falkenberg och att det inte finns någonting som pekar på att någon verksamhet har bedrivits från St. Vincent.

Genom en så kallad skönsmässig uppskattning anser därför Skatteverket att rederiet haft näringsinkomster under de aktuella åren på totalt 7,9 miljoner kronor.

Beslutet kvarstår

För drygt ett år sedan meddelade Förvaltningsrätten att man går på Skatteverkets linje, och nu har alltså även Kammarrätten gjort tummen ned åt rederiet och dess ägare.

Det betyder i praktiken att beslutet om upptaxeringen kvarstår och att varken bolag eller ägare får gehör för sina överklaganden – med undantag av att Kammarrätten av formella skäl och med anledning av att man ändrat debiteringsgrunden har gjort en mindre justering på skattetillägget. 

Höga omkostnader

Förutom de mångmiljonbelopp och skattetillägg som ska betalas in till Skatteverket ska Lupin Shipping och Alvar Ohlsson stå för de omkostnader deras ombud haft i förhandingarna. I Lupin Shipping-fallet uppgick dessa till 166.000 kronor och i Alvar Ohlsson-fallet till 46.000 kronor – fram till och med överklagandet i Förvaltningsrätten för drygt ett år sedan.

Det är inte känt vad omkostnaderna har tickat upp till i och med överklagandet i Kammarrätten.

Det är heller inte känt om parterna har för avsikt att överklaga Kammarrättens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen.