Älvpendlarna Elvy och Älvfrida i Göteborg.

Fotograf: Christopher Kullenberg Rothvall

Ny gång- och cykelbro beslutad i Göteborg

I slutet av förra veckan fattade kommunfullmäktige i Göteborg beslut om att bygga en gång- och cykelbro över älven. Beslutet förväntas få liten påverkan för sjöfartens passage, men kan få stora konsekvenser för älvtrafiken.

Det var under torsdagens kommunfullmäktigemöte som det fattades ett inriktningsbeslut avseende en ny gång- och cykelbro mellan Packhuskajen och Hugo Hammars kaj vid Lindholmen i Göteborg. Enligt beslutet får bron kosta som mest 900 miljoner kronor och planen är att den ska stå klar om åtta år.

Enligt Karin Pleijel (MP), andre vice ordförande i trafiknämnden, har frågan om brons påverkan på sjöfarten utretts av trafikkontoret.

– Sjöfartens intressen är alltid en viktig fråga i Göteborg och även här ska allt gå formellt tillväga med exempelvis en vattendom. Men det jag förstått i kontakten med Sjöfartsverket är att en gång- och cykelbro är mindre störande för sjöfarten än en bro likt Hisingsbron med bussar och spårvagnar med tidtabeller att följa. En sådan här bro är mindre känslig för att det blir fler tillfällen för öppningar, säger hon till Sjöfartstidningen.

Mötte invändningar

Den nya gång- och cykelbrons placering.

Totalt utreddes åtta olika placeringar av bron, som kommer att ha en fyra meter bred gång- och cykelbana och sex till sju meter segelfri höjd i stängt läge. Motivet till den beslutade placeringen av bron var dels att den innebär en stor nytta för gående och cyklister i centrala Göteborg, dels att bron inte kommer att påverka kryssningsfartyg eller Stena Lines Danmarksfärjor.

Förslaget om den nya bron röstades dock inte igenom enhälligt. Demokraternas kommunalråd Henrik Munck röstade nej eftersom hans parti ville se fler utredningar. De hade fem invändningar mot den nya bron, bland annat att det är en för dyr investering och att det förmodligen kommer innebära att färjetrafiken mellan Stenpiren och Lindholmen läggs ner.

– Bygger man en så här dyr bro kan man fundera på om vi har råd att erbjuda gratis färjor framöver. Och då kan en sådan här bro innebära betydande försämringar för den som vill gå mellan City och Lindholmen, sa han under kommunfullmäktigesammanträdet.

Oklar framtid för pendelbåtarna

I dagsläget är det i huvudsak de tre färjorna Älveli, Älvfrida och elhybridfärjan Elvy som trafikerar linjen mellan Stenpiren och Lindholmen. Färjorna ägs av Västtrafik och hyrs av Styrsöbolaget som sköter bemanning, drift och underhåll. I januari beslutade Västtrafik att beställa ytterligare en elhybridfärja som ska sättas i trafik nästa år, dock oklart på vilken linje. Hur den nya bron påverkar färjetrafiken är oklart.

– Just denna sträckan kanske inte blir aktuell för båtfärder, men vi har en utsträckt älv med behov av båttrafik på andra ställen, säger Karin Pleijel till Sjöfartstidningen.