Godby Shippings roro-fartyg Midas.

Fotograf: Joachim Sjöström

Kategori: RoRo

Ny ”Förbifart Stockholm”

Wagenborg Shipping Sweden AB öppnar en ny roro-linje mellan Oxelösund och Riga med inchartrat fartyg från Godby Shipping.

Wagenborg Shipping Sweden AB:s nya linjetrafik för roro-gods mellan Oxelösund och Riga i Lettland beskrivs i ett pressmeddelande från Oxelösunds Hamn AB som en ny ”Förbifart Stockholm” för gods på sjö.

Undviker trafiksituationen i Stockholm

Enligt pressmeddelandet inleds trafiken med roro-fartyget Midas den 8 juli för att möta en ökad efterfrågan för gods mellan Sverige-Lettland. Fartyget chartras in från Godby Shipping i Mariehamn och har en lastkapacitet på 1.250 filmeter. Linjen får tre avgångar i veckan i vardera riktningen. 

– Vi är mycket nöjda med att kunna erbjuda marknaden den här alternativa servicen och dessutom stärka vår position på Östersjömarknaden. Vi tror också att det är rätt för framtiden att satsa på roro och att göra det i en industrihamn som Oxelösund med stora godsflöden för import och export och där vi undviker trafiksituationen i och genom Stockholm, säger David von Platen, Line Manager på Wagenborg.

Passar hamnens profil

Mellan Sverige och Lettland transporteras årligen cirka 1,4 miljoner ton gods på färjor med trailer och lastbil. Eftersom godset kommer från, eller ska till, Mälardalen eller södra Sverige uppges Oxelösunds läge söder om Stockholm vara perfekt för gods som ska korsa Östersjön utan att ta vägen genom tätt trafikerade Stockholm.

– Linjen som är inriktad mot godstrafik passar bra in i hamnens industriella profil. Oxelösund har mer kapacitet för roro-flöden. Den här typen av hantering passar bra för tunga industriflöden, det är korta tider i hamn för lastning och lossning. En större del av export och import kan gå med den här typen av fartyg. En ”Förbifart Stockholm” för gods på sjön har stor outnyttjad kapacitet, säger Douglas Heilborn, vd för Oxelösunds Hamn AB.