Kategori: Arbetsmarknad | Ekonomi

Ny enhet hos Skatteverket för sjömän

Nu har det blivit lättare för ombordanställda att få svar på sina skattefrågor. Hos Sjögruppen finns Skatteverkets samlade kompetens om sjöfartsärenden. 


Redan prenumerant? Logga in här


Prenumerera

DIGITAL

 • Alla artiklar på sjofartstidningen.se
 • Sjöfartstidningens e-tidning
 • Tillgång till digitalt arkiv

 

Från 89 kr/månad

 

KOMPLETT

 • Alla artiklar på sjofartstidningen.se
 • Sjöfartstidningens e-tidning
 • Tillgång till digitalt arkiv
 • Tidning i brevlådan 11 nr/år

Från 995 kr/år

Se alla erbjudanden.Kommentarer

 • Anonymous

  Varför denna oceanfartsregel? Den är helt irrelevant och ologisk. Om Skatteverket tog bort Oceanfartsregeln skulle sjömän jämnställas med andra svenska löntagare skattemässigt. Sjöfartsverket, Transportstyrelsen, hamnar, rederier mfl. skulle i framtiden därmed bättre kunna säkerställa nyrekrytering av kvalificerade kandidater till tjänster som lots och andra tjänster inom sjöfart i Sverige. Som det är nu, tvingas många svenska sjömän att flytta från landet och när dessa har etablerat sig utomlands, blir det svårare att få hem dessa för kvalificerade landbaserade tjänster. En ändring av Oceanfartskravet borde nämnda Myndigheter och arbetsgivarorganisationer lobba för om inte annat än för sin framtida rekryteringsmöjlighet.

 • Anonymous

  Idealiska vore väl en sjömanskatt oavsett vad/ var man seglar på. Kruxet är att det är uselt betalt med tanke på att man är ute på sin arbetsplats ca 4000 timmar om året och att man ibland även skattar i arbetsgivarens land. Att dessutom inkräva skatt, ja då kan man lika gärna gå iland som bonddräng i vissa fall. Sjömän bidrar redan till samhället med sina låga löner då man tydligen får billigare varor i handeln. Hur nu det kan gå ihop. Förslag; Höj lönerna x 3 sen kan vi diskutera skatt.

  • Johan

   Höj lönerna?
   Svenska sjömän har groteskt höga löner redan idag i jämförelse med otalt många länder världen över.

   • Anonymous

    Fel. Det är otalt många andra länder som har groteskt låga löner. Ska vi sänka oss till deras nivå eller ska vi ta dom till vår nivå och 3 x över?

   • Anonymous

    Vi lever och bor i Sverige vad fan snackar du om. Svenska sjömän är en av sämst betalda lönegrupper med tanke på arbetstider etc.

 • Peter

  Utan Oceanfartsregeln skulle ännu fler flytta från bananrepubliken Sverige.

 • Mike.

  Hallå!
  Om skattemyndigheten behöver centralisera/styrka enheten för en så liten grupp människor (oss sjömän med utländsk flagg) så kanske man borde göra om regelverket istället, till något mera lätt-tolkat!
  Men jag är rädd för att den ”girighet” som skatteverket tillsammans med andra aktörer har, är det som ” tagit livet av” svensk sjöfart.
  Gör om reglerna nu!
  Vi som inte har en svensk lön har inte heller svenska förmåner.

 • Egon Svensson

  Krångel Sverige.
  Du skattar i det landet där du är medborgare.
  Om du har dubbelt medborgarskap skattar du i det landet du väljer.
  Så fungerar det med Svensk Amerikaner med dubblet medborgarskap.

 • Anonymous

  Varför skrämma bort sjömän som jobbar på utflaggade/utländska ftg från Sverige?! Dom är ju att betrakta som en export produkt, som tjänar pengar utomlands och spenderar i Sverige! Idioti!

 • Anonymous

  Om det rör på sig beskatta det, om det fortfarande rör på sig reglera det, om det slutar röra sig Subventionera det!

 • Skansadvokat

  Den nya sjögruppen hos skatteverket.
  Reglerna är enkla om skatteverket följer dom. När skatteverket låter utlandsavdelningen i stället för sjögruppen utreda något som dom inte behärskar, blir det både svårt och fel. Ännu en dom är nu i juli 2016 avkunnad i kammarrätten som är baserad på okunnighet om sjömännens villkor. De jurister i domstolarna som utreder och dömer litar på att skatteverket är ärliga och kunniga. Trots tydliga regler kan man vrida sakfrågan till något oklart och fel.

  I domen som nu avkunnats kan man läsa följande.

  ” Det finns ett skriftligt anställningsavtal mellan AMPM och sjömännen och dom har fått månatliga betalningar därifrån. Dessutom finns ett skriftligt bemanningsavtal mellan rederiet och AMPM enligt vilket AMPM ska tillhandahålla rederiet fartygsbesättningar. Dessa omständigheter ger stöd åt sjömännens påstående att AMPM varit deras arbetsgivare”.

  Sedan kommer.
  Det som talar mot dessa dokument är att sjömännen signerat ett dokument som krävs i konvention MLC 2006 och skall spegla den överenskommelse som finns mellan sjömännen och rederiet att förevisas vid hamnstadskontroller. Här gör kammarrätten analysen att detta dokument inte är underskrivet beroende på kravet i MLC 2006, utan förmodligen något annat, som man dock inte anger. Troligen för skens skull.

  Det finns idag utfärdat ett stort antal kammarrättsdomar med olika förklaringar varför sjömännen inte är anställda i AMPM. Ibland gällde inte MLC förrän år 2013 när Bahamas ändå ratificerade i februari 2008, vilket nu erkänts av skatteverket. Ibland ger man sig på AMPM´s bokföring och årsredovisning som skäl. Vidare har enligt dom, AMPM inte agerat som arbetsgivare trots att man betalt lön, agerat efter ett omfattande ramavtal, skickat KU (Kontrolluppgifter), bilagor med alla uppgifter till skatteverket Sedan påstår man att mejlutväxling mellan AMPM och ett litet rederi skulle vara bevis på att de omfattande ramavtalen, med de stora rederierna är skrivna för skens skull. Att NCL eller andra stora rederier skulle underteckna avtal som inte har verkan är befängt.

  Att få en prövning av den nya sjögruppen hos skatteverket utan förutfattade meningar, med en redovisande artikel i sjöfartstidningen, hade känts bra för de 90-tal sjömän som i verklig god tro under många år haft anställning hos AMPM men nu efterbeskattats för 5 år tillbaka..

  Uppmaning till sjöfartstidningen, sjögruppen hos skatteverket och sjöbefälsutbildningen vid Chalmers från en förtvivlad drabbad: Läs den senaste domen från kammarrätten i Göteborg, inklusive de överklagningshandlingar som hör till. I och med kammarrättsdomen stängs dörren för överklagan till högsta förvaltningsrätten, då dom inte ger prövningstillstånd.

 • Juridik intresserad

  MLC 2006 är en konvention som beskriver vad för dokument som skall finnas ombord för sjömän som arbetar i både utländska och svenska fartyg. Varför kammarrätten inte kan läsa och tyda en konvention är oroande. Konventionen blev ratificerad i febr. 2008 för Bahamas registrerade fartyg som är aktuella. Dessa dokument måste finnas ombord vid hamnstadskontroller för att undvika kvarstad. Inte för redovisning till Skatteverket. Sverige ratificerade år 2013 vilket skatteverket försökte påstå skulle gälla i Bahamas fartyg, men har nu, efter att ha läst på, erkänt var fel.
  Vilken undersökningsplikt gäller när man tar anställning i ett svenskt företag (AMPM) som är registrerat AB och har auktoriserad revisor? Synliga hemsidor med beskrivning av företaget och deras verksamhet.
  Man kan tolka domen som att man skall kontrollera både bokföring och årsbokslut hos en arbetsgivaren innan man skriver på anställningsavtal, för att var säker.
  Det bör prövas av Högsta Förvaltningsrätten i detta fallet om det är ett legitimt krav. Varför ett 50-tal avkunnade Kammarrättsdomar baserat avslag på felaktiga påstående från Skatteverket bör utredas.
  Undersökningsplikten är naturligtvis inte ett krav så varför Kammarrätten använder detta i domen ät obegripligt. Att Skatteverket på flera sätt har försökt att svartmåla AMPM framgår tydligt i promemoriorna som sänts ut.

 • Anonymous

  AMPM och sjöbefälen har följt de krav som finns för alla bemanningsbolag i ”Bemanningsdirektivet” som är en beskrivning av vad kraven är för och vad som avses med uthyrning av anställda. Anställda som hyrs ut skall arbeta hos kundföretaget under det företagets arbetsledning. Det uthyrande företaget avlönar sina anställda. Klara regler som skall efterlevas. Att ifrågasätta vem som är arbetsgivare och vilka undersökningskrav som krävs för att acceptera en anställning blir konstigt med skatteverkets tolkning av regler.
  I en av kammarrättsdomarna gör rätten en anmärkning om att de uthyrda sjöbefälen arbetat i fartygen som om de vore anställda och därför måste betraktas som anställda. Det är precis vad som avses enligt ”Bemanningsdirektivet”.

 • Anonymous

  Skall man numera kontrollera bemanningsbolagets bokföring och årsredovisning innan man accepterar en anställning? Räcker det inte med ett anställningsavtal och att lönen utbetalas?

Artikeln är stängd för fler kommentarer

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.