Fotograf: Fredrik Davidsson

Kategori: Miljö

Ny bunkerolja under utveckling

Preem håller på att utveckla ett lågsvavligt fartygsbränsle som blir ett billigare alternativ än gasolja. Det ska förhoppningsvis finnas ute på marknaden när SECA införs inkommande årsskifte.

Sören Eriksson vid raffinaderiutveckling på Preem, bekräftar att Preem håller på att ta fram en mörk produkt för sjöfarten som har betydligt högre densitet än marin gasolja.

– Det är egentligen ingen tjockolja, det är snarare en kombination av gasolja och lågsvavliga komponenter från uppgraderingsanläggningen som borde kunna fungera bra som ett fartygsbränsle. Vad vi vill göra är en för konsumenten så billig produkt som möjligt. Vi har ett komplext raffinaderi där vi tar ut lågsvavliga strömmar från uppgraderingsanläggningarna som vi kan utnyttja.

Lägsta flyttemperaturen (pour point) kommer att ligga kring mellan noll och tio grader.

Billigare än MGO

Enligt Sören Eriksson blir den nya produkten billigare än gasolja.

– Hur mycket vet vi inte riktigt ännu. Vi räknar på det och gör olika testblandningar för att utreda detta.

Det är också för tidigt att uttala sig om hur stora volymer man kan producera.

– Det blir i alla fall förhoppningsvis ett antal 100.000 kubikmeter, säger Sören Eriksson.

Han understryker att Preem inte bygger en avsvavlingsanläggning för tjockolja, då det blir lika dyrt som att bygga en anläggning för att göra om tjockolja till diesel.

Tankfartyg

Den nya, lågsvavliga oljan kommer sannolikt att användas på bland annat de tankfartyg som går på timecharter för Preem.

– Vi har ju våra timecharterbåtar, vi har dedikerade flottor som har intresse av det här. Isbrytarna kan också vara en sådan målgrupp, säger Sören Eriksson.

Han hoppas att Preem till slutet av detta år kommer att ha en produkt som är kommersiellt tillgänglig ute på marknaden.

– Lite grann är det nog så att när den här marknaden kommer så kommer vi också att se hur behovet ser ut och vad värdekedjan ger. Tidigare har man ju aldrig inom sjöfarten betalat för densitet, alltså energiinnehåll. Det kan bli en ändring här, det är sådant som vi kommer att märka sedan, vad betalningsförmågan blir för den här typen av produkt jämfört med en vanlig gasolja.

Skapar efterfrågan

Otvivelaktigt kommer det att bli en viss efterfrågan på en sådan bunkerolja, tror Sören Eriksson.

– Det är inte många båtar som kommer att vara LNG-drivna och det är inte många båtar som kommer att ha scrubbers ombord vid årsskiftet. Går man in i SECA är det bara att bita i det sura äpplet, tyvärr.

Var den nya produkten kommer att tillverkas kan inte Sören Eriksson heller svara på än.

– Det är en blandningsoperation, vi gör den där det är optimalt, men det blir givetvis inom Preems raffinaderisystem som vi kommer att ta fram denna typ av produkt.

Kommentarer

  • Andreas Åsenholm

    Det låter intressant! Skulle vara bra att kunna ta del av testresultaten.

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.