Fotograf: Joachim Sjöström

Kategori: Politik

”Nu behövs ett riktat transportstöd”

Transportnäringens aktörer påpekar tillsammans i ett öppet brev till regeringspartierna att det nu krävs ett riktat transportstöd för att kunna säkerställa transporterna.

Svensk Sjöfart, Sveriges Åkeriföretag, Transportföretagen och Tågföretagen står tillsammans bakom ett öppet brev till Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna.

I det öppna brevet, som publicerades i dag, torsdag, skriver de att de tillsammans efterlyser ett större statligt ansvar för att säkerställa samhällskritiska transporter.

Samhällskris

I ett pressmeddelande fastslår bransch- och arbetsgivareorganisationen Transportföretagen att coronapandemin är en samhällskris. Organisationen anser att regeringen och samarbetspartierna har ”på ett övergripande plan vidtagit uppskattade åtgärder för företag och arbetstagare” men att det nu behövs mer branschspecifika insatser för att kunna säkerställa transporterna.

– Transportsektorn närmar sig nu en samhällskritisk nivå. Sverige behöver tillgång till transporter både under och efter krisen. Vi efterfrågar därför riktade krisåtgärder här och nu. Det handlar även om vad vi vill se för transporter efter krisen. Vill vi ha en stark, svensk och hållbar transportsektor eller är vi beredda på något annat, frågar Marcus Dahlsten, vd Transportföretagen, i pressmeddelandet.

Vill arbeta konstruktivt

Vidare uppger Transportföretagen att transportbranschen står beredd att arbeta konstruktivt med regeringen och samarbetspartierna i denna fråga:

– Frågan vi ställer till regeringen är vilken bransch som ska finnas kvar efter krisen? Vilka livskraftiga svenska transportföretag står kvar på andra sidan? Vilka distributionslogistiska förutsättningar vill ni att svensk industri ska ha nu och i framtiden?

– Det är dags för staten att säkerställa samhällskritiska transporter. I flera av våra grannländer har staten redan vidtagit åtgärder för att säkra viktiga person- och godstransporter. Nu måste även Sverige säkra transporterna under krisen och därefter, säger Marcus Dahlsten.

Bråttom för sjöfarten

– Regeringen har vidtagit ett antal generella åtgärder för den svenska ekonomin. Det är bra, men nu behövs riktade åtgärder såväl mot sjöfarten som för andra trafikslag för att säkerställa tillgången på samhällskritiska transporter. För sjöfartens del så är det väldigt viktigt att de kommer skyndsamt och inte minst ett beslut om den föreslagna tillfälliga ändringen av sjöfartsstödet, säger Anders Hermansson, vice vd Svensk Sjöfart, till Sjöfartstidningen.

Han tillägger att både Finland och Danmark redan har vidtagit åtgärder.

– Något motsvarande har vi inte sett i Sverige. Generellt sätt så är färjorna just nu hårdast drabbade. Vi ser samtidigt att luften håller på att gå ur ekonomin och det kommer att leda till färre transporter generellt samtidigt som vi går mot en lågkonjunktur. På sikt kommer läget att bli allvarligt inte enbart för färjorna utan även andra segment inom sjöfarten risker att drabbas hårt om detta drar ut på tiden.

Det öppna brevet kan läsas i sin helhet på föreningen Svensk Sjöfarts webbplats.