NSA vill pröva lagligheten i skatteförslag

Norges Rederiforbund (NSA) anlitar advokater för att undersöka om norska statens nya skatteförslag är lagliga. Advokaterna ska undersöka två aspekter, för det första om förslagen ska gälla retroaktivt och därmed bryta mot konstitutionen och för det andra om förslaget går emot förarbetena till den gällande lagstiftningen från 1996. NSA:s vd, Marianne Lie, talar också om regeringens löftesbrott gentemot de redare som väljer att vara lojala med skattesystemet. Lie säger att det finns väldigt lite förståelse i andra europeiska länder för det föreslagna skattesystemet, som är en del av budgeten för 2008 som läggs fram i stortinget den 6 oktober.