NOx-fri sjöfart ett faktum

Det går att driva fartyg i princip utan utsläpp av kväveoxider. Det visar de senaste siffrorna från Sjöfartsverket över utsläppen från de fartyg som kvalificerat sig för miljöreduktion av farledsavgifterna. I dag finns det ett 50-tal fartyg som med hjälp av katalysatorer, HAM-teknik eller liknande har minskat sina utsläpp av NOx rejält. Bäst har det gått för Wagenborgs ro-ro-fartyg som för Cobelfrets räkning trafikerar Göteborg–Zeebrügge. Fartygens utsläppsreducerande utrustning har nu trimmats in så att Slingeborg i dag släpper ut 0,1 gram per kilowattimme och är därmed nära ett mättal som i praktiken närmast ligger inom felmarginalen. För systerfartygen Schieborg och Spaarneborg ligger mätvärdena på 0,2 respektive 0,3 g/kWh. Utan katalysatorer hade utsläppen legat på 14,5–15 g/kWh. Det innebär att dessa tre fartyg tillsammans minskat sina utsläpp av NOx med över 3.400 ton per år jämfört med konventionella fartyg.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.