Norskt tonnageskattebeslut räddar nästan Transatlantics resultat

Rederi AB Transatlantic redovisar en förlust på 85 miljoner kronor före skatt för första kvartalet men tack vare en återföring av norsk tonnageskatt som en konsekvens av den norska högsta domstolens beslut i skattetvisten landade resultatet efter skatt på –3 miljoner kronor. Nettoomsättningen var 563 miljoner kronor, 40 miljoner kronor lägre än under motsvarande kvartal förra året.Affärsområdet Industrial Shipping redovisar en rörelseförlust på 60 miljoner kronor. Den finska hamnkonflikten beräknas ha kostat rederiet cirka 20 miljoner kronor. Fem inchartrade fartyg kommer att återlämnas under innevarande år. Förlusten inom offshore/isbrytning stannade vid 12 miljoner kronor.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.