Norskt supplyfartyg av Wärtsiläs design

Det norska varvet Hellesøy Verft AS bygger ett supplyfartyg av en ny generation för det norska rederiet Vestland Offshore. Wärtsilä svarar för design och leverans av maskineri och elektriskt propulsionssystem. Fartyget blir av typen VS 485 Mk III och uppges bli ett av de mest kostnads- och bränsleeffektiva supplyfartyg som byggts. Nybygget levereras 2012. VS 485 Mark III är 85,6 meter lång, 20 meter bred och har en dödvikt om 5.000 ton.