Norskt avtal klart på sjöarbetsmarknaden

Norges Rederiforbund har tecknat avtal med sjöfackliga organisationer för totalt 3.600 ombordanställda som bor i andra nordiska länder och norska medborgare som arbetar på NIS-fartyg. Avtalet innebär en generell uppskrivning av lönerna med tre procent, lägst 490 kronor.