Norska varvs orderbok värd NOK 60 miljarder

Den samlade orderboken för norska varv nådde i början av mars månad rekordnoteringen NOK 60 miljoner. I slutet av januari var värdet NOK 57,3 miljarder, enligt statistik från Norske Skipsverft i Bergen och Norsk Industri. Rekordnoteringen nåddes i och med Aker Oilfield Services beställning av fyra specialfartyg för intervention av oljebrunnar för NOK 1 miljard per styck. Fartygen kommer troligen att byggas vid Søviksnes Verft. DOF Installer har beställt två ankarhanterings/konstruktionsfartyg vid Aker Aukra för NOK 750 miljoner per styck. I januari månad levererades nybyggen till ett värde av NOK 2,5 miljarder. Vid den förra beställningsboomen 2001 var orderboken som mest värd NOK 33 miljarder.