Norska tonnageskatten inte konkurrenskraftig

Norska redare anser att det norska systemet för tonnageskatt, som introducerades 1996, inte är konkurrenskraftigt jämfört med förhållanden för operatörer inom EU. Dessutom är få – om ens några – nya fartyg med i systemet. Norska redare har fartyg och riggar till ett värde av NOK 143 miljarder i beställning, enligt Aftenposten. Huvudingrediensen i den norska tonnageskatten är uppskjuten skatt, för närvarade omkring NOK 13 miljarder, medan EU-systemet ger skattebefrielse. Enligt den norska skattemyndigheten fanns det 1.000 redare i tonnageskattesystemet 1997, men bara 629 år 2005. Den norska staten ser för närvarande över beskattningen av sjöfarten och den Norska Redareföreningen förväntar sig ett liknande system som inom EU. Modellen har i andra länder varit att montera ner systemet med uppskjuten skatt under en period på tio år.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.