Norska redare rasar mot skatteförslag

Den norska regeringens förslag om ett nytt system för rederibeskattning kommer att underminera rederiernas balansräkningar och innebär en kraftig försämring av möjligheterna att konkurrera internationellt. Det hävdar flera av Norges ledande rederier och känslorna är mycket upprörda i den norska näringen. Norges Rederiforbund har skickat brev till statsminster Jens Stoltenberg om konsekvenserna om förslaget genomförs och begär ett snabbt möte.Regeringens förslag innebär att rederierna enbart skall betala en tonnageavgift och befrias från bolagsskatten. Enligt regeringen ger det norska rederier skattevillkor som är jämförbara med det som gäller i sjöfartsnationerna inom EU. Samtidigt skall de dock betala in och fondera den uppskjutna skatten som för hela näringen beräknas till runt NOK 21 miljarder. Två tredjedelar skall betalas i skatt och en tredjedel skall fonderas för miljöåtgärder. I den nuvarande ordningen som infördes 1996 för att skapa bättre konkurrenskraft för norsk rederiverksamhet behöver rederierna bara betala den uppskjutna skatten om man tar ut utdelning eller om man flyttar tillgångar utomlands.Förslaget har lett till upprördhet och redare pratar om svek och löftesbrott. Man säger att företagens kapitalbas försvagas och att de medel regeringen nu vill ha in är bundna i fartygsinvesteringar. Flera av rederierna inom sjötransport och inom offshore pratar om fartygsförsäljningar, slopade nyinvesteringar, flytt av verksamhet till EU-länder eller Asien och en del menar att det är bättre att behålla det nuvarande systemet eftersom det trots allt är bättre än det förslag till förbättrat skattesystem regeringen nu lagt.


Redan prenumerant? Logga in här


Prenumerera

DIGITAL

  • Alla artiklar på sjofartstidningen.se
  • Sjöfartstidningens e-tidning
  • Tillgång till digitalt arkiv

 

Från 89 kr/månad

 

KOMPLETT

  • Alla artiklar på sjofartstidningen.se
  • Sjöfartstidningens e-tidning
  • Tillgång till digitalt arkiv
  • Tidning i brevlådan 11 nr/år

Från 995 kr/år

Se alla erbjudanden.Vidare till Sjöfartstidningen.se »

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.