Norska hamnar rasar mot nya ISPS-avgifter

Ett växande antal norska hamnar vänder sig mot den nya ISPS-avgiften (International Ship and Port Facility Security Code) på NOK 25.000 per ISPS-terminal. I 2007 års budget har regeringen bestämt att norska Kystverkets kostnader för att administrera ISPS ska bäras av hamnarna själva. Hamnarna hävdar att de nya avgifterna kommer att drabba deras kunder. De norska hamnarna har tvingats investera omkring NOK 100 miljoner i ISPS-utrustning. Vd:n för Oslo Hamn, Anne Sigrid Hamran, tillhör kritikerna.