Norska flottan klarar inte bemanningen på nya fregatter

Den norska flottan kan få problem att bemanna sina nya fregatter. Två fartyg i en serie om fem har hittills levererats, Fridtjof Nansen förra året och Roald Amundsen i år. Alla fregatterna ska enligt planerna vara i drift 2010. Norska Riksrevisjonen säger att dålig planering och illa hanterad budget inom flottan hotar fartygens effektivitet. I sin rapport talar Riksrevisjonen om dålig finansiell kontroll inom försvaret och en brist på samstämmighet mellan tillgänglig personal och uppgifter som ska utföras.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.