Norsk sjöfart omsätter NOK 275 miljarder

Den norska sjöfartsnäringen, bestående av omkring 5.500 företag, omsatte totalt NOK 275 miljarder under 2005 och skapade ett förädlingsvärde på NOK 80 miljarder, enligt en rapport från Menon. Siffrorna för 2006, ej reviderade ännu, är högre. Rederiverksamhet genererade ett förädlingsvärde på NOK 38 miljarder under 2005. Norsk sjöfart sysselsätter cirka 90.000 personer och genererade 7,5 procent av det totala norska förädlingsvärdet. Lönekostnaderna i den maritima sektorn är 50–60 procent högre än i resten av industrin.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.