Norsk Hydro och Statoil går samman

De båda norska företagen Norsk Hydro och Statoil planerar att slå samman sina gas- och oljeverksamheter för att bilda världens största offshoreföretag, med norska staten som storägare.Enligt förslaget ska Hydros aktieägare äga 32,7 procent och Statoils aktieägare 67,3 procent av aktierna i det nya bolaget. Norska staten kommer att äga 62,5 procent i företaget, som ännu inte har något namn. Namnet Statoil försvinner troligen helt medan däremot Hydro lever vidare i och med att aluminiumverksamheten – som inte omfattas av fusionen – kommer att finnas kvar.Det nya företagets produktion kommer att bli på 1,9 miljoner fat per dag. De samlade olje- och gasreserverna uppgår till 6,3 miljarder fat oljeekvivalenter. Statoils Helge Lund föreslås bli koncernchef över det nya bolagets 31.000 anställda. Fusionen beräknas vara helt genomfört under det tredje kvartalet 2007.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.