Norrmän kidnappades från fartyg utanför Nigeria

Två norrmän, kaptenen och maskinchefen, samt två ukrainare kidnappades under tisdagsnatten från Trico Supplys norskflaggade supplyfartyg ”Northern Comrade”. Kidnappningen skedde när fartyget befann sig utanför Nigerias kust. Trico Supply är ett dotterbolag till Trico Marine, som är till 20 procent norskägt. Enligt en talesman för Trico Supply så vill kidnapparna ha en lösensumma, men talesmannen vägrade att precisera en summa. Trico Supply förhandlar i nuläget med kidnapparna samtidigt som det norska utrikesdepartementet arbetar med frigivningen av de fyra kidnappningsoffren. ”Northern Comrade” är byggd 1985 och är ett Anchor Handling Tug Supply-fartyg (AHTS) klassat av det Norske Veritas.