Norrmän besvikna över norska forskningsanslag

Den norska regeringen tillför NOK 40 miljoner till forskning och utveckling inom sjöfart och skeppsteknologi. Det framkom vid ett möte mellan den ansvarige ministern Børge Brende och Mariann Lie, vd i Norges Rederiforbund samt Karl Nysterud som är vd för Teknologibedrifternes Landsforening. Båda hade dock hoppats på ett större statligt engagemang. Enligt Marianne Lie behövs NOK 500 miljoner och hon säger att ett FoU-råd med magra resurser kan knappast ersätta kraven på bättre ramvillkor för de maritima branscherna. Karl Nysterud säger att han räknar med att regeringen kommer tillbaka med mer pengar.