Norges Rederiforbund skriver utbildningsavtal med Kina

Norges Rederiforbund och kinesiska myndighetsrepresentanter har skrivit ett nytt avtal om att fortsätta utbilda kinesiska sjömän för arbete i den norska handelsflottan. För närvarande seglar 1.200 kineser under norsk flagg. Det norsk/kinesiska samarbetet inleddes 1999. Det nya avtalet innebär en viss fördjupning av samarbetet.