Norges Rederiforbund satsar stort på sjöfartshistorisk forskning

Norges Rederiforbund, NR, avsätter NOK 18 miljoner för ett stort sjöfartshistoriskt forskningsprojekt vid universitetet i Oslo. Projektet skall mynna ut i tre böcker om sjöfartens historia. Den första, som huvudsakligen skall behandla internationell sjöfart, beräknas bli publicerad 2009 i samband med NR:s hundraårsjubileum. De övriga två kommer att handla om norsk sjöfart och publiceras vid 200-årsjubileet av den norska konstitutionen 2014. Projektet leds av professor Even Lange. NR:s ordförande Trygve Seglem säger att han är glad att det nu kommer en samlad framställning av sjöfartens historia. Hittills har det bara funnits fragmenterade framställningar. Ett viktigt inslag för forskningsteamet blir att förklara hur en liten nation som Norge kommit att bli en av världens ledande sjöfartsnationer.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.