Fotograf: Stortinget

Kategori: Politik

Samma sjöfartsfrågor i Norge

I Norge tror man på sjöfartsnäringen och politikerna tävlar inför valet till Stortinget om sjöfartens 100.000 väljare.

Høyre har sin målsättning klar för sig.

– Vi vil legge til rette for at den norske sjømannen skal få jobb på norske skip. Det viktigste tiltaket vi kan gjøre er å sørge for at vi har norske rederier som registrerer sine båter i NIS eller NOR, säger Arve Kambe till Nettavisen. 

Redarna ska lockas hem med fördelaktigare skatteregler och genom att tillåta att både fartyg i norsk inrikestrafik och plattformar ska kunna flaggas i det norska internationella fartygsregistret, NIS.

Det norska högerpartiet oroas av utflaggnignen av norska fartyg, NIS-flottan minskade med 3,5 procent från 2011 till 2012. Från 548 till 529 fartyg, fem gånger så många som de svenskflaggade handelsfartygen.

I övrigt är det utfästelser om bättre och snabbare service från sjöfartsmyndigheterna som dominerar förslagen. Liksom lotsningen borde kunna göras enklare, frågor som känns igen från den svenska debatten.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.