Norge bygger på kreditgarantier för varven

Den norska nämnden för exportkreditgarantier GIEK har fått ytterligare NOK 50 miljarder av staten och kan nu lämna garantier på totalt NOK 110 miljarder. Av tillskottet går NOK 3 miljarder till garantier för nybyggen på norska varv, och därmed har man möjlighet att garantera totalt NOK 8 miljarder. Innan beslutet hade redan NOK 4,6 miljarder intecknats så man var nära att slå i det gamla taket på NOK 5 miljarder. GIEK har möjlighet att garantera upp till hälften av lånen för ett nybygge.